Tag cloud

Tidligere indlæg

 

Opdateret: Lillebælt

af Michael W. Heilbuth 23. juli 2018 17:06

Dato:29-07-2018 Sted:Finder vi ud af på dagen
Afgang:Mødes kl 8.00 v klubben Hjemkomst:18.00
Pris:Brændstof Leder:Michael W. Heilbuth

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Opdateret: Lillebælt

af Michael W. Heilbuth 23. juli 2018 17:05

Dato:28-07-2018 Sted:Finder vi ud af på dagen
Afgang:Mødes kl 8.00 v klubben Hjemkomst:18.00
Pris:Brændstof Leder:Michael W. Heilbuth

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Vm2018 hjælp

af Michael W. Heilbuth 22. juli 2018 22:15
I forbindelse med VM18 i sejlsport afvikles den 30. juli til 12. august, afholder Kvak i samarbejde med Juggenaut prøvedyk over de to weekender.
Kvak står for prøvedyk den 3/8, 4/8 og 5/8 kl. 10-18. Der vil blive pauser ind i mellem, men det skal lige koordineres nærmere. 
Derfor er der brug for hjælpere som vil give en hånd med, så vi får skabt en rigtig godt arrangement. 
Der er mulighed for at byde ind - både på timer og hele dage. Meld jer til på arrangementet på Kvak.org, på de dage hvor I kan. Vi aftaler nærmere pr mail. 
Der er også brug for nogen som evt vil deltage når Juggenaut overtager i weekenden den 11/8 og 12/8, da de skal have adgang til vores område. Så hvis I er i Århus og vil tæt på eventet, vil det være rigtig fedt! 

Tags:

Kategorier:

Divemaster kursus

af Michael W. Heilbuth 22. juli 2018 13:13

DIVEMASTERKURSUS HOS KVAK

På Divemaster kurset udvikler du i et tæt samarbejde med vores erfarne instruktører dine dykkerlederegenskaber, din teoretiske viden og dine dykkertekniske kundskaber til et professionelt niveau. Hvilket efter kurset giver dig kompetence til selvstændigt at lede dykkeraktiviteter, afholde PADI kurser som f.eks. ReActivate, Discover local diving samt at assistere en instruktør på PADIs forskellige kurser.

 

Divemaster kurset som springbræt

På Divemaster kurset får du både trænet din teoretiske viden, dine færdigheder i pool, dine færdigheder i åbent vand, dine lederevner og ikke mindst opbygget en professionel attitude - Kundskaber og færdigheder, der alle danner grundlaget for en kommende instruktør. Det kan nævnes, at den dykker teori du lærer på kurset, er fuldstændig den samme som på Instruktør kurset. Det betyder, at du allerede er godt forberedt, hvis du har tanker om at tage skridtet mod at blive PADI instruktør.

 
 

Som færdiguddannet Divemaster vil du:

•Have dykkerfærdigheder på et højt niveau

•Have viden om dykkerteori på instruktørniveau

•Have god erfaring i hvordan du på dykkerkurser   assisterer en instruktør

•Være klar til at tage ansvar for andre dykkeres sikkerhed

•Kunne afholde Discover Local Diving (guide for certificerede dykkere)

•Kunne organisere og gennemføre dykkeraktiviteter uden en instruktør, såvel på land som fra båd

•Kunne afholde kurser som f.eks. PADI ReActivate, snorkeldykning etc.

•Kunne assistere PADI-instruktører på PADI's kursusprogrammer

 

Selve kurset:

Divemaster kurset er opdelt i 3 dele: Teori, svømme/dykkerfærdigheder og praktisk træning.

1.Teori

Du vil få dybdegående viden om dykkerfysik, dykkerfysiologi, færdigheder og miljø, dykkerudstyr, ledelse af certificerede dykkere, overvågning af elever, dekompressions-teori, dykker-business, risk management og PADI-programmer, som Divemasters må gennemføre. Dette sker ved at du tilegner dig viden igennem det materiale, som du skal læse under kursuset, og gennem de teoriaftner vi vil afholde hvor materialet bliver gennemgået og drøftet.

2.Svømme/dykkerfærdigheder

Som Divemaster skal du være et godt eksempel for andre dykkere og dine dykkerfærdigheder skal derfor være helt i top. På kurset vil du blive trænet og eksamineret i dine færdigheder.

3.Praktisk træning

I denne del af kurset får du praktisk træning i at assistere andre Divemasterer og Instruktører med de forskellige PADI programmer. På kurset vil vi simulere flere forskellige undervisningsforløb hvor du vil have rollen som Divemaster. Samtidig vil vi nøje gennemgå hvordan de kurser du selv kan holde efter du er certificeret Divemaster, skal gennemføres. Du kommer også til at lave et detaljeret kort over et specifikt område, kortet skal have en udførlig nødplan beskrevet herpå.

 

For at starte på Divemaster-kursuset skal du:

•Være fyldt 18 år

•Have logget minimum 40 dyk

•Være certificeret PADI Advanced Open Water Diver eller tilsvarende

•Være certificeret PADI Rescue Diver eller tilsvarende

•Være trænet i udvidet førstehjælp inden for de sidste 24 mdr

•Have en gyldig lægeerklæring for dykning der maksimalt er 12 mdr. gammel

 

Det med småt

Kurset koster *3.500,- kr

På kurset skal du have følgende:

•Divemaster crewpack (inkl. i kursuspris)

•PADI RDP (inkl. i kursuspris)

•PADI eRDPml (inkl. i kursuspris)

•Logbog

•Eget dykkerudstyr (finner, maske, snorkel, komplet regulator sæt, BCD, dragt (en eller flere, skal være egnet til bassin og åbent vand), bly, dykkercomputer, tidstager (gerne en der kan måle tid i sekunder), kompas, kniv, minimum 1 hørbart signal, DSMB/dekobøje

(*forudsætter medlemsskab af KVAK)

 

Efter bestået kursus indsendes certifikatansøgningen. Det koster ca. 860,- kr. (€ 115,2), som dækker over kontingent til PADI samt obligatorisk dykkerforsikring.

 

Kursusplanen

Selve kursusplanen laver vi i fællesskab, så det kommer til at passe ind i alles kalender. 

Kursusplanen indeholder:

•9 teorilektioner (kan evt. samles til 2 hele dage)

•Minimum 6 gqange i svømmehal (dette er uden træning af færdigheder. Vi anbefaler, at man træner sammen, hvis muligt, da I kan lære meget af hinanden)

•Minimum 7 åbent vands dyk

 

Hvis ovenstående har interesse kan du kontakte Michael Heilbuth eller Mette Wraa Nielsen. 

 

 

Tags:

Kategorier:

Information om trafik- og parkeringsforholdene på Aarhus Ø under VM 2018

af Mette Wraa Nielsen 14. juli 2018 05:42
Information til beboere og erhverv mm. på Aarhus Ø
 
Aarhus er i juli/august vært for VM i sejlsport 2018 på Aarhus Ø.
Det betyder, at der vil være en større belastning på veje og P-pladser i perioden. Dels fra de ca. 2500 deltagere og officials, de ca. 1000 frivillige, men ikke mindst for de mange publikummer vi forventer til arrangementet.
 
Derfor er der, af trafikale hensyn, indført nogle begrænsninger for kørsel på Aarhus Ø i perioden 30. juli til 12. august 2018.
 
Al indkørsel og færdsel på Aarhus Ø vil ikke være tilladt for bilister
Undtaget er dog følgende:
• Beboere samt besøgende hertil
• Erhverv samt besøgende hertil
• Byggerier
• Trafik til og fra Molslinjen
 
Adgangsveje til Aarhus Ø vil være de normale, dog vil der være følgende skærpede vilkår
• Dagmar Pedersen Gade vil være spærret for trafik i tidsrummet 10 – 20. Sydlige del fra Hjortholmsgade undtaget.
• Bernhard Jensens boulevard vil have stopforbud og være udlagt som redningsvej.
• Kirstene Nielsens Gade, Grete Løchtes Gade og Ester Aggerbos Gade vil blive aflukket mod Dagmar Pedersens Gade. Beboer-/arbejdskørsel tilladt.
• Helga Pedersens Gade, Marianne Thomsens Gade og Thit Jensens Gade vil have indkørsel forbudt. Dog beboerekørsel tilladt.
• Aarhus Ø vil i perioden have hastighedsbegrænsning på 40 KM/T.
• Udkørsel fra Aarhus Ø ad Bernhard Jensens Boulevard vil i krydset Nørreport have forbud mod venstresving mod syd ad Kystvejen.
• Dagmar Pedersens Gade vil værre afspærret dagligt i tidrummet 10 – 20 på strækningen mellem Hjortholmsgade og Ester Aggerbos Gade. Varekørsel kun tilladt i tidsrummet 20 – 10.
 
Generelle henstillinger til beboere, byggerier, leverandører mm.
• SWC AARHUS 2018 beder om forståelse for, at området belastes trafikalt og håber, at vi ved fælles forståelse og samarbejde kan løse de udfordringer, som VM i sejlsport 2018 helt sikkert vil afstedkomme.
• For så vidt det er muligt, henligge aktiviteter uden for perioden 30 juli – 12 august 2018.
• At leverancer og aktiviteter, der medfører større trafikbelastning, forsøgs udført i tidsrummet 20 – 10.
• At transport til og fra Aarhus Ø sker med offentlig transport.
• At parkering sker på egen matrikel. Specielt for arbejde og leverance til byggerier.
• At såfremt der er gener, konstruktivt rettes henvendelse til nedenstående kontakt.
Se også vedlagte trafikoversigtskort.
 
Yderligere information: www.aarhus2018.dk/beboerinformation 
 
Med venlig hilsen
Niels Østergaard
SWC AARHUS 2018
_____________________________________________________________________
 
Vedr. Parkering:
 
Det vil ikke være muligt for foreningernes medlemmer at parkere på havnen i perioden. VM organisationen anbefaler, at man parkerer uden for Ringgaden (gratis) og tager bussen el. Letbanen.
 
Hvis man er tilmeldt som frivillig til stævnet, kan man køre gratis med bus og letbane i perioden 
 
Der vil som der plejer være tidsubegrænset parkering nord for miljøbygningen på Fiskerivej. Men der vil helt sikkert være rift om pladserne!
 
 
Se mere på VM 2018's hjemmeside.
 
Hovedlinket til hjemmesiden er: www.aarhus2018.dk
 
Linket til trafikinformation er: www.aarhus2018.dk/trafikinformation/

Tags:

Kategorier:

Nyt login til fyldeanlæg.

af Michael W. Heilbuth 13. juli 2018 10:31
For at lette administrationen af adgange i klubben, er det blevet besluttet at aktive medlemmer får et personligt login til fyldeanlægget.
I vil modtage en mail med login, i løbet af weekenden.
Det nye login virker fra mandag (16/7).


Hvis der er spørgsmål skal I bare tage kontakt til mig, enten på mail eller mobil.

Med venlig hilsen
Michael Heilbuth

Tags:

Kategorier:

Speedbådskørekort

af Michael Bendtsen 10. juli 2018 08:43
Så bliver der mulighed for at erhverve speedbådskørekort via klubben.
Det er selvstudium af teori, jeg skaffer materiale som pdf og 2-3 gange praktiske øvelser og gennemgang af bådene.

Der skal være 4 tilmeldte før kursus starter, så kom frisk.
Ikke noget problem med flere end 4.

Når vi er oppe på 4 tilmeldte via opslaget, kalder jeg ind til kort gennemgang, hvor vi planlægger sejladserne.
MVH Michael

Dato:16-07-2018 Sted:Klubben
Afgang:2000 Hjemkomst:
Pris: Leder:Michael Bendtsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg