Dykkeraften på DR 3.

af Peter Riis Mågård 23. august 2016 10:33
http://dyk.dk/nyheder/2-timers-dykning-dr3-dag

Tags:

Kategorier:

Generalforsamling 2015

af Mette Wraa Nielsen 22. august 2016 11:16
Hermed indkaldes til generalforsamling 2015

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender dagsorden 5 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af formand
6. Valg af sekretær
7. Valg af menigt medlem
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. "Valg" til udvalg
a. Aktivitetsudvalg
b. Materialeudvalg
c. Uddannelsesudvalg
d. Fondsudvalg
e. Husudvalg
f. Turudvalg
g. Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal
13. Fastsættelse af kontingent
14. Evt.
- præsentation af ombygningsplanerne

Husk tilmelding af hensyn til indkøb.

Dato:26-09-2016 Sted:Søsporten
Afgang:18.00 Hjemkomst:20.00
Pris:Betalt via dit medlemskontingent Leder:Mette Wraa Nielsen

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Så åbner svømmehallen igen

af Mette Wraa Nielsen 22. august 2016 10:57
Efter et par år med lidt udfordringer med at få svømmehalstid, er det lykkes bestyrelsen igen at sikre at Kvak kan komme i svømmehallen om fredagen. Vi har fået vores gamle tid tilbage og derfor åbner svømmehallen hver fredag fra den 26. august 2016 til fredag den 23. juni 2017 kl. 20-22 i Lyseng Svømmehal.

Så hvis du har tid, lyst og mulighed syntes jeg du skal kigge en tur i svømmehallen og støve formen af. Slå det evt. op som aktivitet, hvis du ved du tager afsted, så dine meddykkere kan se det :-)
 
Bestyrelsen arbejder sammen med aktivitetsudvalget på at søsætte en række arrangementer i svømmehallen, som f.eks. redningsøvelser, udstyrstest, forhindringsbane, familieaften og meget mere. Skulle du have have gode idéer til arrangementer så smid aktivitetsudvalget en mail.
 

Tags:

Kategorier: Nyhed

Sikkerhedskursus til svømmehal

af Claus Hvid Johannesen 19. august 2016 11:12
Hej

Så er det igen blevet 2 år siden vi sidst fik taget sikkerheds kursus. Forudsætningen for at være i svømmehallen er at der er en ti stede med Sikkerhedskursus.

Meld venligst tilbage til mig cljo@e95.dk hvis I er interesserede, så skal jeg sørge for at bestille pladser. Det plejer at foregå en eftermiddag fra kl 16:00 og 2-3 timer frem I badet på Ingerslev.

Kravene er ret simple og kan klares af alle dykkere :-), 200 meter svømning uden tidsgrænse, 25 meter bjærgning af person, optagning af person af bassin, neddykning fra vandtrædning og svømme 15 meter undervandet hvor en dukke samles med op til overfladen. Denne praktiske del plejer at tage ca. 30 minutter, her efter er der et kort førstehjælps kursus med hjertelunge redning og anvendelse af hjertestarter.

Hilsen Claus

Tags:

Kategorier:

Åbent hus på næste lørdag - 27 AUG

af Peter Riis Mågård 18. august 2016 18:29
Så er det fælles oplæg fra alle brugere i Søsporten færdigt.
Det er blevet et rigtigt fint resultat.

http://denblaarambla.dk/event/sportsdykkerklubben-kvak-aarhus-kano-kajakklub-og-aarhus-roklub-inviterer-i-samarbejde-med-den-blaa-rambla-til-aabent-hus-i-soesporten/

Kom forbi og giv en hånd eller tag familien med til Blå Rambla Festival på hele havnen.

Vi ses under vandet
Peter

Tags:

Kategorier: Aktivitet | Beretning | Nyhed

Blå Rambla dag 27 AUG

af Peter Riis Mågård 16. august 2016 09:16
Kære KVAK'ere,

Kan det virkeligt være rigtigt at der kun er Jeppe og undertegnede der kan komme forbi d. 27 for at være med i åbent hus i Søsporten?
Det er en "gylden lejlighed" for at få promoveret os selv og forhåbentligt få kontakt til nogen potentielle fremtidige dykkerkammerater.
Med kun os to kommer båden ikke i vandet og vi misser en god reklamemulighed. Så kom nu med og giv en hånd.
Kan du kun afse en time eller to er det sandelig bedre end ingenting.

MVH
Peter

Tags:

Kategorier: Aktivitet | Beretning | Hint | Nyhed

Opdateret: Den Blå Rambla dag

af Peter Riis Mågård 9. august 2016 20:58
Aktiviteten vil blive et "Åbent Hus" arrangement for os selv og sammen med resten af Søsporten.
Vi fremviser båd, udstyr og vores lokaler mm.
Herudover vil der være noget INFO om den nye Søsport og det opdaterede samarbejde med de andre to klubber (Kajak og roklubben).
Det vil være rigtigt fint hvis der kommer fire eller flere og hjælper. Det her en mulighed for at være synlige en dag hvor der er MANGE mennesker på havnen.

Dato:27-08-2016 Sted:KVAK
Afgang:0900 Hjemkomst:1600
Pris:0 Leder:Peter Riis Mågård

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde d. 01 AUG

af Peter Riis Mågård 9. august 2016 20:49

På bestyrelsesmøde den 1. august diskuterede bestyrelsen følgende:

 

Generalforsamling: Der indkaldes til generalforsamling mandag den 26. september fra 18:00-20:00

Søsporten: Byggeplanen og fondsansøgninger blev gennemgået. Projektet er nu i sin endelige form – både for selve Søsporten og for området omkring. Til finansiering af byggeriet skal vi hente et anseeligt millionbeløb hos flere fonde. Byggeudvalget har haft et meget positivt møde med Lokale- og Anlægsfonden, som har bedt om en fornyet ansøgning.

Fundraisingudvalget har planlagt møde den 11. august, hvor udvalget udarbejder en ny ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden samt til A. P. Møller fonden. Fondene skal have ansøgninger, så de kan behandles på fondenes møder i december måned. Senere tager udvalget fat i Sallingfondene samt Realdania.

 

Tegninger til det nye Søsporten kan ses i klublokalet. Bestyrelsen vil præsentere byggeplanen i forbindelse med generalforsamlingen.

Materialeudvalget har fået repareret motoren til Bombarden, så den nu er sejlklar. Spillet driller stadig, der er for lidt trækkraft, når Humberen skal trækkes op. Udvalget vil desuden sørge for, at motor og ekkolod til Humberen skal trimmes, så båden sejler bedre og så vi nemmere kan finde vrag med ekkoloddet.

Turudvalget har planlagt tur til Samsø den 19-21. august. Der vil komme flere ture op. Til planlægning af disse ture vil vi anvende Doodle, så vi sikrer, at flest muligt kan deltage.

Uddannelsesudvalget har planlagt møde med Søren Padi for at få OWD og AOWD-kurser i den kommende vintersæson. Vi har igen svømmehalstid i Lyseng, så vi kan gennemføre uddannelse.

Udvalget har desuden kursus i førstehjælp på bedding.

Aktivitetsudvalget kommer snarest med nye aktiviteter i efteråret, herunder månedens øl og filmaftener. Desuden deltager Kvak den 27. august i et arrangement for vandaktiviteter under Den Blå Rambla. Vi vil her præsentere dykning som vandsport og have grej og både fremme ved klubhuset.

Andet:

Den Blå Rambla Den 26-28. afholder Den Blå Rambla vandaktivitetsdage.

Roklubben deltager, og det samme gør Juggernaut.

Mågård er tovholder på Kvaks deltagelse i ararangementet, der bliver slået en aktivitet op på KVAKs hjemmeside til lørdag den 27. august. Eventen kræver 3-4 deltagere KVAK. Mette Wraa Nielsen færdiggør flyer til markedsføring. Uddannelsesudvalget finder dato til OWD og AOWD-kurser. yderligere detaljer via hjemmesiden og FB.

Der skal være gode øl i køleskabet.

Tags:

Kategorier: Beretning | Nyhed

Finplanlægning af Samsø-tur

af Jeppe Egendal 9. august 2016 06:55
Det ser ud som om vejret arter sig, så vi kan komme til Samsø.

Jeg vil foreslå, at de, der har mulighed for det, mødes i klubben mandag, tager en endelig vurdering af vejret og finplanlægger, så vi har styr på:

Indkøb og indkvartering - Jeppe Egendal
Luftfyldning - Per Voss
Dykkersteder og slæbested - Michael Bendtsen
Transport - Michael Heilbuth og Claus Johannesen

Betaling på 1500 kr. kan foregå til min konto:
5073-1599960Dato:15-08-2016 Sted:Søsporten
Afgang:20:00 Hjemkomst:Senere
Pris:0 Leder:Jeppe Egendal

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Den Blå Rambla dag

af Peter Riis Mågård 4. august 2016 14:00
Vi skal sammen med de andre i Søsporten lave noget aktivitet i/omkring Søsporten som en del af et større program på havnen.
Lige nu er tankerne noget static display af dykkerudstyr og båden ude ved rampen.
der vil kunne dykkes i havnen den dag. Så det kunne være en mulighed at vise lidt med at gøre klar, gå ned/op, skyde bøje op mm.
Så jeg har et behov for at der kommer nogen og hjælper udover Jeppe der har meldt sig.
Det vil blive promoveret i dagspressen og i noget INFO materiale fra Rambla gruppen.
Vi klargør noget INFO for os selv således der kan deles lidt ud til gæster og så vi muligvis kan få fat i potentielle elever mm.
(Juggernaut og Bunden laver også noget, så vi må bestemt også være representet)

Dato:27-08-2016 Sted:KVAK
Afgang:1000 Hjemkomst:1700
Pris:0 Leder:Peter Riis Mågård

Tilmeld dig her

Tags:

Kategorier: Aktivitet

Powered by BlogEngine.NET 2.5.0.6
Modified for Kvak by Michlenborg