Livredderbevis

KVAK har svømmehalstid hver fredag fra kl. 18.00 – 22.00 i Lyseng Svømmehal, som frit kan benyttes af alle vores aktive medlemmer.
For at benytte svømmehaller i Århus Kommune, er Kvak pålagt at der altid er en tilstede, der har et gyldigt sikkerhedsbevis til svømmehallen. 


I Aarhus Kommune har alle godkendte folkeoplysende foreninger, der benytter sig af de kommunale svømmefaciliteter, mulighed for at sende livreddere til sikkerhedsprøve helt gratis. Klubbens medlemmer skal tage kontakt til Michael H. for at blive tilmeldt. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle vores aktive medlemmer til at deltage på og gennemføre sikkerhedsprøven. Beviset har en gyldighed i 2 år fra udstedelse.Se evt. prøvekravene længere nede.

AGF Svømning står for afholdelsen af sikkerhedsprøverne, som afvikles ca. 30 gange årligt på Aarhus Svømmestadion.

 • Foreningen har det overordnede ansvar for at den enkelte livredder er kvalificeret til opgaven som livredder, og kan handle i forhold til de situationer der måtte opstå.
 • Foreningen har det fulde ansvar for anvendelsen af svømmehallen, og at der er et passende antal godkendte livreddere til stede på bassinkanten under anvendelsen. Sport & Fritid anbefaler, at man har 1 livredder pr. 15 deltagere.
 • At livredderne har fået en lokal sikkerhedsinstruks – altså at livredderen på kanten er sat ind i de lokale forhold i den aktuelle facilitet. Foreningen skal sikre sig, at den enkelte livredder har tilstrækkeligt kendskab til anvendelse af alarm og flugtveje.
 • At livredderne er orienterede om deres pligt til at holde opsyn i både baderum og svømmehal samt er bekendt med ordens- og hygiejneregler i forbindelse med omklædning og badning.
 • Foreningen har ansvaret for, at alle livreddere har et gyldigt livredderbevis. Manglende sikkerhedsprøve fører til bortvisning af foreningen.
 • Den enkelte livredder skal altid have sit bevis med sig i svømmehallen sammen med anden ID – f.eks. sundhedskort. Dette skal forevises på opfordring.
 • Bookingtilladelsen er gældende, når foreningen har forelagt de gyldige livredderbeviser for personalet på skolen/anlægget.
 • Aktiviteter i regi af Børn & Unges institutioner er underlagt Børn & Unges retningslinjer.

Prøvekrav:

Prøven består af en teoriprøve og en svømmeprøve. Prøven afholdes og gennemføres på dansk. Der skelnes mellem stort bevis og lille bevis.

 • Det store bevis, som kan benyttes i alle de kommunale svømmehaller ned til fire meters dybde.

 • Det lille bevis, som kan benyttes i de kommunale svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter.

 1. Teoridelen omfatter alarmering og førstehjælp relateret til svømmeulykker, gennemgang og brug af svømmehallernes redningsudstyr.
 2. Svømmedelen skal gennemføres iklædt T-shirts og shorts, der må ikke benyttes svømmebriller.
 3. 200 m svømning, de første 50 meter med hovedet over vandet.
 4. Stort bevis: Dykning til bassinets største dybde, eller hvis det ikke er muligt 15 meter undervandssvømning på to meters dybde, hvilket er gældende på dybder fra to meter og opefter.
 5. Lille bevis: Dykning på to meters dybde.
 6. Bjærgning 25 meter af person (bevidstløs) personens luftveje skal være fri af vandet.
 7. Ophaling af person på kant. Efter ophaling lægges personen i stabilt sideleje.
 8. Under punkt 6 og 7 skal personen være af mindst samme højde/drøjde som prøvetager.